«Ikke bruk tid på Innovasjon Norge»

Av Eivnd Jonassen - 8 min lesing

«Ved å benytte midler fra Innovasjon Norge går man inn i en blindvei og blir vindskeiv. Derfor skal du ikke bruke tiden på Innovasjon Norge, gå rett til kjernen av produktet og forsøk å kapitalisere på det».

Dette er selvfølgelig ikke mine ord, eller min opplevelse med Innovasjon Norge, men et utdrag fra et intervju som Salvador Baille la ut på facebook 24. november 2016.

Jeg kjente umiddelbart at dette tente noen plugger hos meg, og jeg ønsket derfor å kommentere innlegget. Etter en kort «dialog» mellom Joakim Marstrander og undertegnede inviterte Salvador til paneldebatt. Panelet ble bestående av Chul Christian Aamodt, Joakim Marstrander, Pål T. Naess og undertegnede, samt Salvador som moderator. Vi fikk en god debatt om Innovasjon Norges rolle og videoen kan du se her.

I denne bloggposten deler jeg min historie og erfaring som jeg har hatt med Innovasjon Norge.

En prat med Anita Krohn Traaseth

Vi må ta noen steg tilbake. Helt tilbake til sommeren 2014 og en prat jeg hadde med Anita Krohn Traaseth. Jeg har truffet Anita ved noen anledninger og hun har alltid vært åpen og direkte – noe jeg setter pris på. Hun jobbet nå som adm dir i Innovasjon Norge og jeg utfordret henne på «ryktene» om at det kun var distrikts norge som fikk støtte og bistand fra Innovasjon Norge.

Hun sendte «pøkken» i retur og sa noe slikt som; «Det kan godt være at markedet har oppfattet oss slik tidligere, men det blir det en endring på nå». Hun ba meg i tillegg om å følge med i sosiale medier fremover. Ikke lenge etter, så jeg hun delte et arrangement på Facebook hvor Innovasjon Norge hadde «Åpen dag» gjennom Oslo Innovation Week.

Lite visste jeg at at den 15. oktober 2014 skulle bli starten på en reise som har vært utrolig lærerik og viktig for min egen fremtid – når jeg nå ser tilbake på hva reisen jeg har vært på de siste to årene.

Vi trengte ikke penger, men kompetanse og nettverk

Innovasjon Norge var for meg – den gangen – knyttet mot penger. Jeg så Innovasjon Norge som et selskap som kunne bidra med midler. Jeg hadde ingen innsikt om hverken prinsippene eller mekanismene som de kunne bidra med, annet enn de få sakene som var blåst opp i media. Jeg dro derfor på «Åpen dag» for å lære noe nytt om Innovasjon Norge.

Jeg husker jeg ble veldig overrasket over foredragene, og ikke minst bredden som Innovasjon Norge kunne bidra med. Et av de mange tilbudene som Innovasjon Norge hadde denne dagen var muligheten til å prate med en rådgiver i 15 minutter, for å se om Innovasjon Norge kunne bistå vårt selskap på noe som helst måte. Jeg skrev meg derfor opp på liste og ventet spent på «min tur».

Navnet mitt ble ropt opp og jeg fikk muligheten til en liten pitch om hvem jeg var og hvem – den gangen – SimCom var som selskap. Etter sesjonene tidligere på dagen, ønsket jeg nå å drøfte mulighetene for å få tilgang til den kompetansen og nettverket jeg hadde blitt eksponert for.

Rådgiveren jeg pratet med sa raskt at vi var en «god case» for en mentorordning. Mentorordning? Dette kjente jeg ikke til fra før, og jeg ante lite om hva det ville bety eller hvordan det kunne hjelpe oss som selskap. Jeg påstartet allikevel prosessen for å komme i gang med mentorordningen, og i februar 2015 nærmet det seg.

Connect Norge

Søknaden fra IN ble godkjent og jeg skulle nå møte Connect Norge for et intervju, hvor de igjen skulle sette meg i kontakt med «rett» mentor. Intervjuet ble gjennomført av Einar Tønnesen og etter å ha tømt hodet mitt for informasjon, skulle jeg få en tilbakemelding fra Einar vedr. mulige kandidater.

Etter noen dager ble det satt opp et møte med Fridtjof Scheie som Einar hadde vurdert som en mulig mentor. Fridtjof og jeg hadde et hyggelig introduksjonsmøte og jeg fikk et særs godt inntrykk av Fridtjof. Jeg var derimot bekymret for at han kanskje ikke hadde nok erfaring med min bransje – noe jeg også uttrykket ovenfor Fridtjof. «Ikke noe problem» sa Fridtjof, «jeg kan sette deg i kontakt med en som heter Salvador Baille som kanskje har kunnskapen du søker».

Fridtjof fulgte deretter opp med en introduksjonsmail til Salvador, men kort tid etter fikk jeg mail fra Einar igjen hvor han skrev; «Ring meg når du har mulighet. Jeg ønsker å høre litt om hva du tenker. Salvador og Fridtjof er to svært ulike personer med ulike styrker og svakheter. Husk at mentor skal komplementere deg i forretningsutviklingen. Han skal ikke kunne det du kan».

Jeg ringte Einar og etter en kort samtale falt «valget» tilbake på Fridtjof. Og med tiden som gikk, så det ut til at Einar skulle ha rett.

Hvordan fungerer en mentor?

Fridtjof og undertegnede hadde en god tone fra første stund, og vi fortsatte de gode samtalene i månedene som gikk. Gjennom gode og dype samtaler – og workshops – ble jeg utfordret på ting jeg ikke hadde blitt utfordret på tidligere. Læringskurven var utrolig bratt, og det er som man sier – det er i motbakker det går oppover. SimCom stod samtidig ovenfor implementeringen av en ny strategi. Vi skulle endre satsingen vår fra direktesalg av våre løsninger, til utelukkende å drive salg via partnerkanal.

Gjennom Fridtjof ble jeg introdusert til et større nettverk enn hva jeg selv hadde mulighet til å nå ut til, og jeg kom i kontakt med mennesker som hadde kunnskap om det å drive partner kanaler. Det er kunnskap jeg satte stor pris på den gangen også den dag i dag.

I SimCom hadde vi uavhengig av mentorordningen klart å etablere de partnerne som SimCom jobber med i dag – men vi stod bedre rustet takket være ordningen. Spesielt med tanke på kompetansen og erfaringen vi fikk gjennom nettverket vi knyttet til oss.

For SimCom var mentorordningen fra Innovasjon Norge en viktig brikke for å bygge selskapet riktig for fasen vi var i på det tidspunktet.

Fra SimCom til Omnicus

Gjennom 2015 og store deler av 2016 blomstret partner strategien for SimCom og vi kunne – etter flere år med økonomisk tap i selskapet – se at ting begynte å snu. For første gang tjente vi penger i selskapet og vi klarte å se en eventyrlig vekst måned til måned allerede fra starten av 2016.

Sammen med resten av teamet i SimCom hadde vi klart å etablere en strategi som skulle vise seg å være avgjørende for videre drift. Jeg er utrolig takknemlig til kolleger og eiere som har hatt troen på selskapet og menneskene gjennom hele prosessen. Personlig har jeg lært utrolig mye gjennom flere år og det er noe jeg ikke ville vært foruten.

I august 2016 etablerte jeg – sammen med min mangeårige venn og kollega Glenn Larsen – selskapet Omnicus. Vi ønsket å starte noe nytt, begynne med blanke ark og ta lærdommen vi hadde fått, med oss videre.

Omnicus sitt formål er å lage gode, intuitive løsninger for bedrifter som yter en service ovenfor sine kunder på tvers av kanaler som telefon, sms, e-post, facebook, twitter, m.m. Vi ønsket samtidig denne gangen å benytte prinsipper fra Lean Startup, slik at vi raskere kunne komme ut i markedet for å teste våre hypoteser og konsepter.

Hva er Lean Startup?

Prinsippene ved Lean Startup er å ha korte iterasjonsprosesser for å validere idé og markedet, ved å benytte så lite kapital og tid som overhodet mulig. Tradisjonelt sett ville vi benyttet måneder for å lage en strategiplan for så å oppleve – som så mange ganger før – markedet endrer seg for fort og planen må endres. Min forståelse – av Lean Startup prinsippene – er at man skal sette en visjon for selskapet. Visjonen skal bestå uansett hvordan strategien for selskapet endres.

Strategien i Lean Startup skal derfor skrives ned på et A4 ark hvor du adresserer de viktigste elementene – som man igjen skal bryte ned i valideringer og eksperimenter. Videre tar man de elementene fra A4 siden din i strategiplanen og «angriper» det som det knyttes størst usikkerhet rundt. For Omnicus så var dette kundene. Stemte våre hypoteser med hva markedet selv erfarte i sin hverdag?

Vi tok derfor kontakt med noen av Norges største kundesentre for å intervjue dem. Vi testet våre hypoteser og fikk tilbakemelding gjennom disse intervjuene om vi hadde var på rett spor eller ikke. Vi fant raskt ut etter å ha intervjuet 12 bedrifter at våre hypoteser stemte godt med hva markedet hadde behov for.

Neste steg ble derfor å få laget en MVP av plattformen vår. MVP står for Minimum Viable Product og er definert på wikipedia som;

«In product development, the minimum viable product (MVP) is a product with just enough features to gather validated learning about the product and its continued development».

Støtte ved forskning og utvikling

Vi søkte om Skattefunn fra Forskningsrådet med hjelp fra Fridtjof gjennom Merit Softfunding. Han hjalp oss å strukturere søknaden på en slik måte at vi fikk frem visjonen for selskapet og de konkrete behovene vi har ifm forskning og utvikling de neste tre årene. Søknaden ble godkjent, og dette sikrer oss likviditet i selskapet ved at vi får tilbakebetalt 20% av alle kostnader vi har knyttet til prosjektet de neste tre årene.

Etter intervjuprosessene var vi nå også klare for det Innovasjon Norge kaller markedsavklaring. Vi tok lærdommen vi fikk fra søknaden til forskningsrådet og tok elementer fra denne, inn i søknaden til Innovasjon Norge. Jeg ble denne gangen oppringt fra en kundebehandler i Innovasjon Norge som utfordret meg på tilsvarende løsninger i markedet og hva vi gjorde annerledes. Dette forklarte jeg etter beste evne og vi avsluttet samtalen med en hyggelig tone og jeg skulle få svar snart. Samme kveld tikket det inn en e-post – søknaden var godkjent.

Ved at vi fikk denne støtten fra Innovasjon Norge kunne vi utføre flere aktiviteter vi ellers ikke kunne utført i fasen selskapet er i nå.

Veien videre

Vi er nå ferdig med markedsavklaringen, og vi har samtidig knyttet til oss et titalls selskaper som har sagt seg villig til å være beta kunder når vi ferdigstiller vår MVP. Vår ambisjon er å kunne lansere MVP-en vår i løpet av Q1 2017 – sammen med disse bedriftene. Vi skal bygge sten for sten frem til vi kan skalere internasjonalt.

Jeg føler meg rimelig sikker på at Innovasjon Norge også vil ha en rolle for Omnicus i fremtiden, ved å bistå oss med kompetanse og nettverk som vi vil være avhengig av for å skalere internasjonalt.

Hold deg oppdatert. Motta gratis nyhetsbrev!

Beklager, en feil har skjedd!